Oferta z Berlina

berlin btn

Certyfikaty

Szkoła językowa Mobile Lingua należy do sieci telc Uniwersytetu Łódzkiego, co oznacza, że bezpośrednio u nas można podejść do egzaminu telc z języka niemieckiego i otrzymać certyfikat na poziomie A1, A2, B1 lub B2.

CO TO JEST TELC:

telc

telc - The European Language Certificates - został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit telc GmbH (dawne WBT), będącą członkiem ALTE - Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. telc współpracuje z takimi instytucjami jak przykładowo:

 • University of Cambridge ESOL Examinations,
 • Alliance Française,
 • Goethe-Institut,
 • University of Athens,
 • National University of Ireland,
 • Università per Stranieri di Perugia ,
 • Instituto Cervantes and Universidad de Salamanca

Przy możliwościach, jakie daje nam teraz otwarcie zachodnich rynków pracy po prostu wypada być poliglotą. W dobrym stylu jest też posiadanie na to namacalnego dowodu w postaci udokumentowanej znajomości języka obcego.

EGZAMINY:

 1. Znane na całym świecie instytucje oferujące certyfikaty ograniczają się do jednego języka, podczas gdy telc opracowuje systemy egzaminacyjne dla 10 języków zachowując te same standardy i wymagania.

Certyfikaty można uzyskać z 10 języków: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, czeskiego, tureckiego i arabskiego na różnych poziomach.

 1. Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin B1 z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna.

Wszystkie certyfikaty telc opierają się na identycznym poziomie wymagań i dają - niezależnie od języka - identyczny zakres sprawności językowych. Certyfikaty te są opracowane wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia JęzykowegoRady Europy i w 100% odpowiadają wymaganiom tego systemu. telc uczestniczyło aktywnie w pracach Rady Europy przy jego tworzeniu.

 1. W ślad za zaleceniami Rady Europy i Unii Europejskiej promujemy RÓŻNOJĘZYCZNOŚĆ – znajomość wielu języków, niekoniecznie na wysokim poziomie biegłości.
 1. Posługiwanie się językami obcymi w miejscu pracy oraz poza nim staje się coraz ważniejsze. Przygotowanie do certyfikatu telc pomaga zdobyć umiejętności językowe a nawet życiowe, które można wykorzystać starając się o pracę, a późnej także wykonując swoje obowiązki. Nabywamy wiedzę, w jaki sposób dawać sobie radę w poszczególnych sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy. Jeśli pomyślimy o uzyskaniu umiejętności posługiwania się mniej popularnym językiem, nasze szanse na rynku pracy znacznie wzrosną, gdyż inni nie będą posiadać takich kwalifikacji.
 2. Nikt nie obiecuje, że certyfikat w kieszeni jest gwarancją na otrzymanie wymarzonej pracy. Może za to stać naszą mocną kartą, jeśli tylko wiemy, jak nią umiejętnie zagrać.
 3. W centrum uwagi autorów testów telc stawiany jest uczacy się z jego umiejętnościami i wadami wskutek czego wymagania egzaminu dostosowane są do możliwości uczącego się.
 1. Cele nauczania dostosowane są do oczekiwań kursantów, którzy w krótkim czasie pragną opanować język w zakresie sprawności dostosowanych do sytuacji życiowych i zawodowych z uwzględnieniem psychologicznych uwarunkowań procesu dydaktycznego.
 1. Obecnie celem twórców The European Language Certificates jest po raz kolejny wskazać drogę nauczaniu języków w skali europejskiej, uwzględniając aspekty formalnej i kulturowej kompetencji.

  NIE OCENIAMY znajomości reguł gramatycznych, 
                          ale umiejętność wykorzystania języka do osiągnięcia różnych celów
  NIE OCENIAMY
   wiedzy na temat języka, 

                          ale umiejętność wykorzystania języka do osiągnięcia różnych celów.
  NIE OCENIAMY na postawie ilości popełnionych błędów gramatycznych,
                          ale monitorujemy i oceniamy skuteczność działania

 2. Administracja egzaminów jest prosta i klarowna.
  Terminy egzaminów ustala Centrum Egzaminacyjne indywidualnie w zależnie od potrzeb.
 3. Ceny egzaminów telc są konkurencyjne w stosunku do innych instytucji certyfikujących.
 4. Istnieje szeroko pojęta wymiana doświadczeń pomiędzy egzaminatorami telc róznych języków w 18 krajach.
 5. Egzaminy telc przeprowadzane są w Polsce od blisko 20 lat, a obecnie uczestniczy w tym programie ponad 260 uczelni wyższych, szkół językowych i innych instytucji edukacyjnych. Egzaminy na certyfikaty telc są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych.

PRZEBIEG EGZAMINU TELC:

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. 
Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem. 
Część ustna to rozmowa w danym języku.

Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu ale ni języka tzn. wszystkie egzaminy na tym samym poziomie niezależnie od języka są takie same tzn. w pełni porównywalne.

Opis n. p. egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany).
Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych,
które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.
Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów.

Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty telc są znane i honorowane na całej terenie Unii Europejskiej. 

POMOCE NAUKOWE:

Pełna oferta testów modelowych jest dostępna na stronie: https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen.html

CENNIK w Szczecinie (w PLN):

Cena egzaminu uzależniona jest od ilości osób, które do niego podchodzą w danym terminie. Istnieje zatem możliwość indywidualnego podejścia do egzaminu w wybranym terminie, ale również uczestnictwo w zorganizowanym przez nas dniu egzaminacyjnym.

A1

A2

      B1

   B1 Fach

      B2

B2 Fach

1 osoba

630

650

740

      750

      790

 800

2 osoby

       417

       437

       527

       537

       577

       587

3 osoby

350

370

480

490

530

540

4 osoby

330

350

460

470

510

520

5 osób i więcej

330

350

440

450

490

500

 

KONTAKT i ZAPISY:

Beata Indrunas

+48 534 444 994

+49 151 754 151 94

CERTYFIKATY TOEIC

Profesjonalne CV

ETS (Educational Testing Service) to największa, niezależna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami w dziedzinie edukacji i tworzeniem systemów oceny. Główna siedziba ETS mieści się w Princeton w Stanach Zjednoczonych. Od swojego powstania w 1947 roku, ETS jest liderem w badaniach edukacyjnych i udostępnianiu obiektywnych i rzetelnych systemów oceny dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych na całym świecie.


W naszym ośrodku egzaminacyjnym możecie Państwo:

 • zarejestrować się na egzamin TOEIC®, TFI™, TOEIC Bridge TM lub WiDaF;
 • przygotować się do egzaminów ETS, zarówno do egzaminów z języka angielskiego: TOEIC®, TOEIC Bridge TM i TOEFL® jak i do egzaminów z francuskiego (TFI™) oraz niemieckiego (WiDaF);
 • zarejestrować się na egzamin TOEFL®, bez konieczności płacenia kartą kredytową, płacąc gotówką lub przelewem w złotych;
 • zdać egzamin TOEIC® w zamkniętych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez nasz ośrodek lub zdać egzamin w dowolnie wybranym terminie, na żądanie;
 • zakupić podręczniki przygotowujące do egzaminów TOEIC® i TOEFL®;
 • przygotować się do egzaminu TOEFL®, wykorzystując podręczniki lub egzamin próbny TPO (TOEFL Practice Online) – pełny, autentyczny egzamin TOEFL®, dostępny online na każdym komputerze wyposażonym w słuchawki i mikrofon oraz z dostępem do Internetu.

W razie pytań dotyczacych egzaminów zapraszam do bezpośredniego kontaktu: Beata Indrunas tel. 534 444 994, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferta certyfikatów:

1. TOEIC® (Test of English for International Communication)

Certyfikat TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie.

Cena: 375 zł

2. TOEIC Bridge TM

TOEIC Bridge TM to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

Cena: 275 zł

3. TOEFL® (Test of English as a Foreign Language)

Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6 100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych. Rocznie do egzaminu podchodzi 800 000 kandydatów.

Cena: 205 USD

4. TFI TM - Test de Français International

Test de Français International to odpowiednik egzaminu TOEIC® w języku francuskim,
oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej
strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

Cena: 375 zł

5. WiDaF - Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Cena: 400 zł

W razie pytań dotyczacych egzaminów zapraszam do bezpośredniego kontaktu:

Beata Indrunas

tel. 534 444 994,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Mobile Lingua Beata Indrunas
ul. Sekwojowa 2B
72-003 Dobra
tel. +48 534 444 994
tel. +49 151 294 347 52
sekretariat@mobilelingua.com.pl
Numer konta:

07 1140 2017 0000 4602 1161 8503

Zapisz się do naszego newslettera!
Joomla Extensions powered by Joobi
Początek strony
Powered by JS Network Solutions